Vi har åpent hele sommeren, men med redusert kapasitet. Digitale tjenester kan være deaktivert mens fastlegen din har ferie. Ta kontakt per telefon hvis det ikke er mulig å sende melding via Helsenorge.

Fastlegenes ferie:

Trine Bjørner uke 27-28-29-30-31-32

Brynjar Reberg uke 29-30-31-32-33-34

Tord Østberg uke 27-28-29-30-31

Torunn Bjerve Eide uke 28 og 31-32-33

Turnulege Kristin Weisser uke 27 og 28