Influensavaksinen ble gjort tilgjengelig for våre pasienter i risikogruppene (se under hvem dette gjelder) fra og med uke 42, og er fortsatt tilgjengelig hos oss. Alle som ønsker vaksinen må i år ha en tmeavtale for å få satt vaksinen (ikke dropin). Vi setter opp timer for vaksinering på vårt laboratorium mandag - torsdag fra kl. 12.30 fra og med tirsdag 20.10.20. I tillegg vil du kunne få vaksinen inne hos legen når du har legetime.

Vi har i år dessverre ikke tilbud om influensavaksine til andre personer enn risikogruppene, men de som ikke er i risikogruppene, men som ønsker det, kan i noen tilfeller få vaksinen på apotek uten resept fra lege.

Føkgende risikogrupper kan bestille influensavaksine hos oss:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Disse gruppene er anbefalt å ta vaksinen, men må få vaksinen fra arbeidsgiver eller på apotek:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser