Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Influensavaksine 2020/-21

5. oktober 2020

Influensavaksinen ble gjort tilgjengelig for våre pasienter i risikogruppene (se under hvem dette gjelder) fra og med uke 42, og er fortsatt tilgjengelig hos oss. Alle som ønsker vaksinen må i år ha en tmeavtale for å få satt vaksinen (ikke dropin). Vi setter opp timer for vaksinering på vårt laboratorium mandag - torsdag fra kl. 12.30 fra og med tirsdag 20.10.20. I tillegg vil du kunne få vaksinen inne hos legen når du har legetime.

Vi har i år dessverre ikke tilbud om influensavaksine til andre personer enn risikogruppene, men de som ikke er i risikogruppene, men som ønsker det, kan i noen tilfeller få vaksinen på apotek uten resept fra lege.

Føkgende risikogrupper kan bestille influensavaksine hos oss:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Disse gruppene er anbefalt å ta vaksinen, men må få vaksinen fra arbeidsgiver eller på apotek:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Nytt telefaxnummer for apotek og samarbeidspartnere: 85232683

5. oktober 2020

Covid 19. Coronavirus. Viktig informasjon!

2. mars 2020

Oslo kommune anbefaler personer som har vært utsatt for smitte og har feber, symptomer på influensa eller luftveisinfeksjon og som mistenker å være smittet av koronavirus, å lese informasjon på fhi.no og evt. kontakte kommunens koronatelefon på tlf. 21802182 for å avtale testing. Hvis du ikke får svar på det du lurer på, kan du ringe til fastlegen. Disse personene skal IKKE å møte opp på legekontoret til undersøkelse for å unngå videre smitte.

Les mer her:
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Kardiolog Svend Aakhus har flyttet sin praksis!

28. februar 2018

Svend Aakhus' kardiologipraksis har flyttet til:
Colosseumklinikken medisinske senter,
Sørkedalsveien 10C
0369 OSLO
Tlf. 23 19 60 40