Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Majorstuhuset Legegruppe

Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor anbefaler vi bruk av Helsedirektoratets e-portal helsenorge.no der alle pasienter med bank-ID kan bruke våre dialogtjenester.

Kontakt med legekontoret bes foregå via e-kontakt eller e-konsultasjon på helsenorge.no. Hvis det haster, ta kontakt per telefon.

Ved akutt sykdom utenom våre åpningstider kontakt legevakten på telefon 116117. Ring 113 ved fare for liv og helse.

 

INFORMASJON VEDRØRENDE COVID-19 / KORONA-VIRUS:

For informasjon vedrørende korona-viruset, les på fhi.no.

Vaksine mot covid19:

I perioden 27. april t.o.m 5. mai tilbyr vi Covid19-vaksine til våre fastlegepasienter i risikogruppene 5-7 (uavhengig av bostedskommune). Hvis du mener du er i en av disse risikogruppene, men ikke har blitt kontaktet av oss, er det viktig at du tar kontakt så snart som mulig. Vi har ikke mulighet til å vaksinere andre enn disse definerte risikogruppene, all annen vaksinasjon går via kommune/bydel.

Risikogruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

Risikogruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Risikogruppe 7; Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Aktuelle sykdommer/tilstander er:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag 

 

VIKTIG: Vi ønsker for tiden at INGEN med luftveissymptomer skal komme til legekontoret på legetime eller annet uten en spesiell avtale om dette.

Våre pasienter oppfordres til å benytte helsenorge.no fremfor å ringe. Har du medisinske spørsmål du ønsker at din fastlege skal besvare, må du benytte e-konsultasjon.

Er du i hjemmekarantene (fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 eller har vært på reise utenfor landets grenser siste 10 dager), har du mistanke om smitte eller har du lette luftveissympomer uten å ha vært i smittesituasjon skal du IKKE komme til legekontoret! Dette for ikke å utsette kronisk syke pasienter eller personalet for smitte.

Ved feber, hoste eller tungpust oppfordrer vi våre pasienter til å benytte e-konsultasjoner. Gjennom denne kan din fastlege avgjøre tiltak og eventuelt sykmelde deg uten at du trenger å møte til time.

Oppgi alltid årsak til kontakt! Dette for at vi bedre skal kunne håndtere potensielle smittesituasjoner.

Vi anbefaler nå ALLE pasienter å logge seg inn på Helsedirektoratets e-portal "helsenorge.no" og ta i bruk våre digitale dialogtjenester. Du vil her i oppsettet måtte gi fullt samtykke til dialogtjenester med fastlegen, og vil da kunne fornye resepter på faste medisiner, sende oss enkle "administrative" beskjeder og også gjøre e-konsultasjoner med fastlegen din for å få medisinske råd. Det er også mulig å laste opp bilder til oss for å vurdere f.eks. utslett eller annet.

E-konsultasjon faktureres på samme måte som vanlig legekonsultasjon, men du slipper altså å ta fri fra jobb/skole for å gå til legen.

Vær vennlig å skrive inn ditt mobilnummer i din kontakt med oss via helsenorge.no, så vi kan kontakte deg hvis det er noe vi lurer på. Du vil på helsenorge.no også finne oversikt over dine e-resepter, dine vaksiner og dine betalte egenandeler.

Les mer her: https://helsenorge.no/om-min-helse/tjenester

NB! Våre onlinetjenester kan ikke brukes når det haster å få hjelp (det kan gå noen dager før du får svar fra legekontoret).

Hvem kan få koronavaksine?

Les mer om rekkefølgen/prioritering av risikogruppene for vaksinering her:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

Les mer om hvordan vaksineringen vil foregå i Oslo kommune her:
https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronavaksine/

Kommunen baserer vaksinasjonen på nasjonale retningslinjer og anbefalinger for vaksinasjon, og vil dele vaksinasjonen inn i fire trinn:

 1. I første trinn skal Oslos 4100 beboerne ved sykehjem vaksineres. Vaksineringen for denne gruppen ser ut til å komme i gang før nyttår avhengig av når vaksinen er godkjent og på plass i landet.
 2. I andre trinn vil de eldre over 65 år bli vaksinert, en gruppe som utgjør rundt 80 000 innbyggere. Kommunen vil begynner med de eldste og går nedover, fordelt på femårspuljer.
 3. I tredje trinn vil innbyggere i alderen 18-64 med risiko for alvorlig sykdom og død få tilbud om vaksine. I denne fasen vil fastlegene kunne bidra i vaksinasjonsarbeidet i større grad.
 4. Resten av innbyggerne over 18 år vil stå igjen til vaksinering i siste fase. Dette vil trolig være aktuelt tidligst nærmere sommeren 2021.

Vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom. Oslo kommune forbereder seg på at det er Pfizer/BioNTech-vaksinen som kommer til Oslo først.

Oppretter faste vaksinasjonssteder

Oslo kommune vil opprette et vaksinasjonssted i hver bydel for å sikre tilstrekkelig nærhet til befolkningen.  Hvert vaksinasjonssted skal kunne bygge opp kapasitet til inntil 4 200 vaksinasjoner per uke avhengig av bydelens størrelse og alderssammensetning.  

For å sikre tilstrekkelig kapasitet dersom større mengder vaksiner blir tilgjengelig for kommunen samtidig, vil kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å opprette inntil fire større vaksinasjonssentre. Kapasitet skaleres da ut fra mengder vaksine som er tilgjengelig for Oslo kommune.Aktuelt

Vaksine mot covid19

28. april 2021

I perioden 27. april t.o.m 5. mai tilbyr vi Covid19-vaksine til våre fastlegepasienter i risikogruppene 5-7 uavhengig av bostedskommune, se nedenfor. Hvis du mener du er i en av disse risikogruppene, men ikke har blitt kontaktet av oss, er det viktig at du tar kontakt så snart som mulig. Vi har ikke mulighet til å vaksinere andre enn disse definerte risikogruppene, all annen vaksinasjon går via kommune/bydel.

Risikogruppe 5: Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)  

Risikogruppe 6: Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Risikogruppe 7; Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Aktuelle sykdommer/tilstander er:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Influensavaksine 2020/-21

5. oktober 2020

Influensavaksinen ble gjort tilgjengelig for våre pasienter i risikogruppene (se under hvem dette gjelder) fra og med uke 42, og er fortsatt tilgjengelig hos oss. Alle som ønsker vaksinen må i år ha en tmeavtale for å få satt vaksinen (ikke dropin). Vi setter opp timer for vaksinering på vårt laboratorium mandag - torsdag fra kl. 12.30 fra og med tirsdag 20.10.20. I tillegg vil du kunne få vaksinen inne hos legen når du har legetime.

Vi har i år dessverre ikke tilbud om influensavaksine til andre personer enn risikogruppene, men de som ikke er i risikogruppene, men som ønsker det, kan i noen tilfeller få vaksinen på apotek uten resept fra lege.

Føkgende risikogrupper kan bestille influensavaksine hos oss:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko får også tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Disse gruppene er anbefalt å ta vaksinen, men må få vaksinen fra arbeidsgiver eller på apotek:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Nytt telefaxnummer for apotek og samarbeidspartnere: 85232683

5. oktober 2020

Covid 19. Coronavirus. Viktig informasjon!

2. mars 2020

Oslo kommune anbefaler personer som har vært utsatt for smitte og har feber, symptomer på influensa eller luftveisinfeksjon og som mistenker å være smittet av koronavirus, å lese informasjon på fhi.no og evt. kontakte kommunens koronatelefon på tlf. 21802182 for å avtale testing. Hvis du ikke får svar på det du lurer på, kan du ringe til fastlegen. Disse personene skal IKKE å møte opp på legekontoret til undersøkelse for å unngå videre smitte.

Les mer her:
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Kardiolog Svend Aakhus har flyttet sin praksis!

28. februar 2018

Svend Aakhus' kardiologipraksis har flyttet til:
Colosseumklinikken medisinske senter,
Sørkedalsveien 10C
0369 OSLO
Tlf. 23 19 60 40